തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2020

കൊല്ലം - തൃക്കരുവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ജനപ്രതിനിധികള്‍
പ്രസിഡന്റ് : സരസ്വതി രാമചന്ദ്രൻ
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ : സുലഭ കെ
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
സുലഭ കെ ചെയര്‍മാന്‍
2
സുജിത്ത് എ മെമ്പര്‍
3
ഷംല മുജാബ് മെമ്പര്‍
4
ആബാ അഗസ്റ്റിൻ മെമ്പര്‍
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
അജ്മീൻ എം കരുവ ചെയര്‍മാന്‍
2
ബീനാ രാമചന്ദ്രൻ മെമ്പര്‍
3
അനിൽകുമാർ വി മെമ്പര്‍
4
ഷീജ മെമ്പര്‍
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
രതീഷ് ആർ ചെയര്‍മാന്‍
2
സുബൈദ സലിം മെമ്പര്‍
3
മഞ്ജു എൽ മെമ്പര്‍
4
ജോയി ജെ മെമ്പര്‍
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
സലീന ഷാഹുൽ ചെയര്‍മാന്‍
2
ദിവ്യ ഷിബു മെമ്പര്‍
3
എസ് ശോഭനകുമാരി മെമ്പര്‍