ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തൃക്കരുവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃക്കരുവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അജ്മീൻ എം കരുവവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് സ്റ്റേഡിയം
മെമ്പറുടെ പേര് അജ്മീൻ എം കരുവ
വിലാസം റഷീദാ മൻസിൽ, നടുവിലച്ചേരി, കാഞ്ഞാവെളി-691602
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995929593
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എൽ.സി
തൊഴില്‍ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ