ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തൃക്കരുവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃക്കരുവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബീനാ രാമചന്ദ്രൻവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഞാറയ്ക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ബീനാ രാമചന്ദ്രൻ
വിലാസം ബൈനി നിവാസ്, ഞാറയ്ക്കൽ, പെരിനാട്-691601
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7034062971
വയസ്സ് 61
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.എ
തൊഴില്‍ റിട്ട. പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി