ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തൃക്കരുവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃക്കരുവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ദിവ്യ ഷിബുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വടക്കേക്കര
മെമ്പറുടെ പേര് ദിവ്യ ഷിബു
വിലാസം സന്നിധാനം, വടക്കേക്കര, അഷ്ടമുടി-61602
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7025445700
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എൽ.സി
തൊഴില്‍ സാമൂഹിക പ്രവർത്തക