തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - എഴുകോണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കാരുവേലില്‍ ലിജു ചന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
2 ചിറ്റാകോട് ബീന മാമച്ചന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
3 ഇരുമ്പനങ്ങാട് ടി.ആര്‍ ബിജു മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
4 അമ്പലത്തുംകാല അഡ്വ.ബിജു എബ്രഹാം മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
5 കാക്കകോട്ടൂര്‍ കെ.ആര്‍ ഉല്ലാസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
6 വാളായിക്കോട് ശ്രുതി ആര്‍ എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ എസ്‌ സി വനിത
7 പോച്ചംകോണം സുനില്‍ കുമാര്‍ എസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
8 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് വാര്‍ഡ് ആര്‍ വിജയപ്രകാശ് മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
9 കൊച്ചാഞ്ഞിലിമൂട് അഡ്വ.രതീഷ് കിളിത്തട്ടില്‍ പ്രസിഡന്റ് ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
10 ഇടയ്ക്കോട് ആതിര ജോണ്‍സണ്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ഐ.എന്‍.സി വനിത
11 നെടുമ്പായികുളം ബി സിബി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി
12 ഇ.എസ്.ഐ.വാര്‍ഡ് വി സുഹര്‍ബാന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
13 ഇരുമ്പനങ്ങാട് എച്ച്.എസ് സുധര്‍മ്മദേവി എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
14 എഴുകോണ്‍ എച്ച് എസ് രഞ്ജിനി അജയന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
15 ചീരങ്കാവ് മ‍‍ഞ്ചുരാജ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
16 പരുത്തുംപാറ പ്രീത കനകരാജന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത