ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || എഴുകോണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

എഴുകോണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുധര്‍മ്മദേവി എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇരുമ്പനങ്ങാട് എച്ച്.എസ്
മെമ്പറുടെ പേര് സുധര്‍മ്മദേവി എസ്
വിലാസം മുകളുവിള തെക്കതില്‍, എഴുകോണ്‍, ഇരുമ്പനങ്ങാട്-691505
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9633114032
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ കൃഷി