ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || എഴുകോണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

എഴുകോണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വി സുഹര്‍ബാന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇ.എസ്.ഐ.വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് വി സുഹര്‍ബാന്‍
വിലാസം പുത്തന്‍വിള പുത്തന്‍ വീട്, നെടുമ്പായികുളം, കുണ്ടറ-691501
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9605247652
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകന്‍