ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || എഴുകോണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

എഴുകോണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ടി.ആര്‍ ബിജുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇരുമ്പനങ്ങാട്
മെമ്പറുടെ പേര് ടി.ആര്‍ ബിജു
വിലാസം അമ്പിളി ഭവന്‍, ഇരുമ്പനങ്ങാട്, ഇരുമ്പനങ്ങാട്-691505
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995017524
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ എയ്ഡഡ് സ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകന്‍