ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || എഴുകോണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

എഴുകോണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അഡ്വ.ബിജു എബ്രഹാംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അമ്പലത്തുംകാല
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ.ബിജു എബ്രഹാം
വിലാസം കുഴക്കാട്ട് വടക്കേവിള പുത്തന്‍ വീട്, അമ്പലത്തുംകാല, അമ്പലത്തുംകാല-691505
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846850002
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ പ്രൊഫഷണല്‍