ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || എഴുകോണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

എഴുകോണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബി സിബിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നെടുമ്പായികുളം
മെമ്പറുടെ പേര് ബി സിബി
വിലാസം സിബി ഭവന്‍, ആറുമുറിക്കട, കുണ്ടറ-691501
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9656686470
വയസ്സ് 35
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ സോഷ്യല്‍ വര്‍ക്കര്‍