ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || എഴുകോണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

എഴുകോണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അഡ്വ.രതീഷ് കിളിത്തട്ടില്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊച്ചാഞ്ഞിലിമൂട്
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ.രതീഷ് കിളിത്തട്ടില്‍
വിലാസം കിളിത്തട്ടില്‍ വീട്, അറുപറക്കോണം, എഴുകോണ്‍-691505
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9544690442
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ പ്രൊഫഷണല്‍