തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2020

കൊല്ലം - എഴുകോണ്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ജനപ്രതിനിധികള്‍
പ്രസിഡന്റ് : അഡ്വ.രതീഷ്കിളിത്തട്ടില്‍
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ : ആതിരജോണ്‍സണ്‍
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ആതിര ജോണ്‍സണ്‍ ചെയര്‍മാന്‍
2
ലിജു ചന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍
3
ശ്രുതി ആര്‍ എസ് മെമ്പര്‍
4
ആര്‍ വിജയപ്രകാശ് മെമ്പര്‍
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ടി.ആര്‍ ബിജു ചെയര്‍മാന്‍
2
കെ.ആര്‍ ഉല്ലാസ് മെമ്പര്‍
3
രഞ്ജിനി അജയന്‍ മെമ്പര്‍
4
മ‍‍ഞ്ചുരാജ് മെമ്പര്‍
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ബീന മാമച്ചന്‍ ചെയര്‍മാന്‍
2
അഡ്വ.ബിജു എബ്രഹാം മെമ്പര്‍
3
ബി സിബി മെമ്പര്‍
4
പ്രീത കനകരാജന്‍ മെമ്പര്‍
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
സുനില്‍ കുമാര്‍ എസ് ചെയര്‍മാന്‍
2
വി സുഹര്‍ബാന്‍ മെമ്പര്‍
3
സുധര്‍മ്മദേവി എസ് മെമ്പര്‍