തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - തഴവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കുതിരപ്പന്തി സുജ ആര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
2 വടക്കുംമുറി എസ്. വത്സല മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
3 വടക്കുംമുറി കിഴക്ക് വിജയകുമാരി വി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
4 മണപ്പളളി വടക്ക് സൈനുദ്ദീന്‍ കുഞ്ഞ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
5 പാവുമ്പ ക്ഷേത്രം കെ കെ കൃഷ്ണകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
6 ചിറയ്ക്കല്‍ മോഹനന്‍ പിള്ള മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
7 പാവുമ്പ വടക്ക് സന്ധ്യാകുമാരി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
8 കാളിയന്‍ചന്ത മായാദേവി വി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
9 പാലമൂട് ബിജു ബി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
10 പാവുമ്പ തെക്ക് പ്രശാന്തി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
11 മണപ്പളളി ഷൈലജ. ആര്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ വനിത
12 അഴകിയകാവ് ശ്രീകുമാര്‍ എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
13 കുറ്റിപ്പുറം ഷാനു കെ സലാം മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
14 ഗേള്‍സ് എച്ച് എസ് വി സദാശിവന്‍ പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
15 തഴവ അഡ്വ. ആര്‍ അമ്പിളിക്കുട്ടന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
16 കറുത്തേരി മിനി മണികണ്ഠന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
17 ബോയ്സ് എച്ച്എസ് വാര്‍ഡ് സുശീലയമ്മ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
18 കടത്തൂര്‍ കിഴക്ക് ബദറുദ്ദീന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
19 ചിറ്റുമൂല നിസ എച്ച് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
20 കടത്തൂര്‍ സലീന മെമ്പര്‍ എസ്.ഡി.പി.ഐ വനിത
21 സാംസ്കാരിക നിലയം വാര്‍ഡ് ത്രിദീപ് കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
22 മുല്ലശ്ശേരില്‍ വാര്‍ഡ് വിജു വി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍