ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തഴവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തഴവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുശീലയമ്മവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ബോയ്സ് എച്ച്എസ് വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് സുശീലയമ്മ
വിലാസം സൗപര്‍ണ്ണിക, തഴവ, എസ് ആര്‍ പി എം-690539
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9605572185
വയസ്സ് 60
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍