ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തഴവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തഴവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എസ്. വത്സലവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വടക്കുംമുറി
മെമ്പറുടെ പേര് എസ്. വത്സല
വിലാസം വിജയ ഭവനം, തഴവ നോര്‍ത്ത്, കുതിരപ്പന്തി-690523
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9961373407
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍