ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തഴവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തഴവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ത്രിദീപ് കുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 21
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് സാംസ്കാരിക നിലയം വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് ത്രിദീപ് കുമാര്‍
വിലാസം പെരുങ്ങേലി മനയില്‍, തെക്കുംമുറി പടിഞ്ഞാറ്, തഴവ-690523
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9947335738
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍