ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തഴവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തഴവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അഡ്വ. ആര്‍ അമ്പിളിക്കുട്ടന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തഴവ
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ. ആര്‍ അമ്പിളിക്കുട്ടന്‍
വിലാസം ഇടയിനേത്ത്, തഴവ, എസ് ആര്‍ പി എം-690539
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446663511
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍