ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തഴവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തഴവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സൈനുദ്ദീന്‍ കുഞ്ഞ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മണപ്പളളി വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് സൈനുദ്ദീന്‍ കുഞ്ഞ്
വിലാസം തര്‍ബ്ബിയ്യത്ത് തറ( ദാറുന്നൂര്‍), മണപ്പള്ളി വടക്ക്, മണപ്പള്ളി പി ഒ-690574
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9645271670
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍