ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തഴവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തഴവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വിജയകുമാരി വിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വടക്കുംമുറി കിഴക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് വിജയകുമാരി വി
വിലാസം കുളത്തിന്‍റെ മേക്കതില്‍, വടക്കുംമുറി കിഴക്ക്, മണപ്പള്ളി പി ഒ-690574
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9745507169
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍