തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - മണ്‍റോതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കിടപ്രം വടക്ക് എസ് അനില്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
2 കിടപ്രം തെക്ക് സുശീല മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
3 കണ്‍ട്രാംകാണി കെ മോഹന്‍കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
4 വില്ലിമംഗലം വെസ്റ്റ് ആര്‍ അനിറ്റ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ വനിത
5 വില്ലിമംഗലം സൂരജ് സുവര്‍ണ്ണന്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി
6 നെന്മേനി കിഴക്ക് സോഫിയ പ്രകാശ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
7 തൂമ്പുംമുഖം മായ നെപ്പോളിയന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
8 നെന്മേനി പ്രമീള പ്രകാശ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
9 നെന്മേനി തെക്ക് പ്രസന്ന കുമാരി (അമ്പിളി) മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
10 പട്ടംതുരുത്ത് കിഴക്ക് വി എസ് പ്രസന്നകുമാര്‍ (മോളിക്കുട്ടന്‍) മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
11 പേഴുംതുരുത്ത് മിനി സൂര്യകുമാര്‍ പ്രസിഡന്റ് ഐ.എന്‍.സി വനിത
12 പട്ടംതുരുത്ത് പടിഞ്ഞാറ് സുരേഷ് ആറ്റുപുറത്ത് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
13 പെരുങ്ങാലം റ്റി ജയപ്രകാശ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍