ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മണ്‍റോതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മണ്‍റോതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുരേഷ് ആറ്റുപുറത്ത്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പട്ടംതുരുത്ത് പടിഞ്ഞാറ്
മെമ്പറുടെ പേര് സുരേഷ് ആറ്റുപുറത്ത്
വിലാസം ആറ്റുപുറത്ത്, കണ്‍ട്രാംകാണി, പട്ടംതുരുത്ത്-691601
ഫോൺ 9447018765
മൊബൈല്‍ 9447018765
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ ഡിഗ്രി , ഐ.ടി.ഐ
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്