ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മണ്‍റോതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മണ്‍റോതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വി എസ് പ്രസന്നകുമാര്‍ (മോളിക്കുട്ടന്‍)വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പട്ടംതുരുത്ത് കിഴക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് വി എസ് പ്രസന്നകുമാര്‍ (മോളിക്കുട്ടന്‍)
വിലാസം പത്മ മന്ദിരം, പട്ടംതുരുത്ത്, പട്ടംതുരുത്ത്-691601
ഫോൺ 9048113378
മൊബൈല്‍ 9048113378
വയസ്സ് 59
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ പെന്‍ഷണര്‍