ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മണ്‍റോതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മണ്‍റോതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

റ്റി ജയപ്രകാശ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പെരുങ്ങാലം
മെമ്പറുടെ പേര് റ്റി ജയപ്രകാശ്
വിലാസം സെന്‍റ് മേരി വിലാസം, പെരുങ്ങാലം, പെരുങ്ങാലം-690538
ഫോൺ 9188820780
മൊബൈല്‍ 9188820780
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍