ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മണ്‍റോതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മണ്‍റോതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ആര്‍ അനിറ്റവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വില്ലിമംഗലം വെസ്റ്റ്
മെമ്പറുടെ പേര് ആര്‍ അനിറ്റ
വിലാസം അതുല്യാലയം, വില്ലിമംഗലം വെസ്റ്റ്, മണ്‍റോതുരുത്ത്-691502
ഫോൺ 9946242477
മൊബൈല്‍ 9946242477
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍