ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മണ്‍റോതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മണ്‍റോതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രസന്ന കുമാരി (അമ്പിളി)വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നെന്മേനി തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രസന്ന കുമാരി (അമ്പിളി)
വിലാസം വിശാഖ് ഭവനം (തുണ്ടത്തില്‍ പുത്തന്‍ വീട്), നെന്മേനി തെക്ക്, മണ്‍റോതുരുത്ത്-691502
ഫോൺ 9539893274
മൊബൈല്‍ 9539893274
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍