ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മണ്‍റോതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മണ്‍റോതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുശീല



വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കിടപ്രം തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് സുശീല
വിലാസം സലിം ഭവനം, കിടപ്രം തെക്ക്, പട്ടംതുരുത്ത്-691601
ഫോൺ 9544106747
മൊബൈല്‍ 9544106747
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍