തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - കുണ്ടറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 മുളവന സുരേഷ് കുമാര്‍.എസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
2 കരിപ്പുറം വി കെ മഞ്ജു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
3 മുക്കൂട് മുക്കൂട് രഘു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
4 പാലനിരപ്പ് ജിജു തോമസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
5 പുലിപ്ര ബിനു.റ്റി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
6 തണ്ണിക്കോട് മിനി തോമസ് പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) വനിത
7 കാക്കോലില്‍ രേഖ ജെ പിളള മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
8 തെറ്റിക്കുന്ന് സുരഭി.എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
9 കുണ്ടറ സുധാ ദേവി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
10 റോഡ്കടവ് ഷാര്‍ലറ്റ് നിര്‍മ്മല്‍ മെമ്പര്‍ ആര്‍.എസ്.പി വനിത
11 കാഞ്ഞിരകോട് ആര്‍. ഓമനക്കുട്ടന്‍ പിളള വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
12 എം.ജി.ഡി.എച്ച്.എസ്സ് കെ. ദേവദാസന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
13 കട്ടകശ്ശേരി വി. സദാശിവന്‍ മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
14 നെല്ലിവിള വിനോദ് വി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍