ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുണ്ടറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുണ്ടറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുരേഷ് കുമാര്‍.എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുളവന
മെമ്പറുടെ പേര് സുരേഷ് കുമാര്‍.എസ്
വിലാസം 452/ മുകളില്‍ കിഴക്കതില്‍, മുളവന, കുണ്ടറ-691503
ഫോൺ 7510842544
മൊബൈല്‍ 7510842544
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ മെഡിക്കല്‍‌റെപ്പ്