ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുണ്ടറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുണ്ടറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷാര്‍ലറ്റ് നിര്‍മ്മല്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് റോഡ്കടവ്
മെമ്പറുടെ പേര് ഷാര്‍ലറ്റ് നിര്‍മ്മല്‍
വിലാസം നിതീഷ് നിവാസ്, കുണ്ടറ, കുണ്ടറ-691501
ഫോൺ 9633817511
മൊബൈല്‍ 9633817511
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ്ടു
തൊഴില്‍ ഇല്ല