ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുണ്ടറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുണ്ടറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജിജു തോമസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പാലനിരപ്പ്
മെമ്പറുടെ പേര് ജിജു തോമസ്
വിലാസം 450/മേലതില്‍ പുത്തന്‍വീട്, മുക്കൂട്, മുക്കൂട്-691503
ഫോൺ 9446914760
മൊബൈല്‍
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്