ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുണ്ടറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുണ്ടറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ആര്‍. ഓമനക്കുട്ടന്‍ പിളളവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാഞ്ഞിരകോട്
മെമ്പറുടെ പേര് ആര്‍. ഓമനക്കുട്ടന്‍ പിളള
വിലാസം 424/കളീലുവിള വീട്, കാഞ്ഞിരകോട്, കുണ്ടറ-691501
ഫോൺ 9656192076
മൊബൈല്‍ 9656192076
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍ .സി
തൊഴില്‍ ക്യഷി