ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുണ്ടറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുണ്ടറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രേഖ ജെ പിളളവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാക്കോലില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് രേഖ ജെ പിളള
വിലാസം 137/ശ്രീ ശങ്കരാലയം, കുണ്ടറ, കുണ്ടറ-691501
ഫോൺ 9567183452
മൊബൈല്‍ 9567183452
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ ഇല്ല