തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - പൂയപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കൊട്ടറ ജയ രാജേന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
2 കുന്നുംവാരം എം വിശ്വനാഥന്‍പിള്ള വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
3 തച്ചക്കോട് ശ്രീലാല്‍ വി പി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
4 പൂയപ്പള്ളി രാജു ചാവടി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
5 കാഞ്ഞിരംപാറ ആതിര റ്റി എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
6 മൈലോട് മായ എസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
7 നെല്ലിപ്പറമ്പ് ജയന്‍ റ്റി ബി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
8 വേങ്കോട് ശ്രീകല അനില്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
9 കോഴിക്കോട് ജി ഗിരീഷ് കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
10 കാറ്റാടി വസന്തകുമാരി ബി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
11 പയ്യക്കോട് ശശികല എല്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
12 കുരിശുംമൂട് ഉദയന്‍ ആര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ എസ്‌ സി
13 ചെങ്കുളം ജെസ്സി റോയി പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ ജനറല്‍
14 മരുതമണ്‍പള്ളി അന്നമ്മ ബേബി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
15 പുന്നക്കോട് സരിത വി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
16 നാല്ക്കവല വിനീത ജോണ്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത