ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പൂയപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പൂയപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജയന്‍ റ്റി ബിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നെല്ലിപ്പറമ്പ്
മെമ്പറുടെ പേര് ജയന്‍ റ്റി ബി
വിലാസം മേലൂട്ട് മേലതില്‍, നെല്ലിപ്പറമ്പ്, മൈലോട്-691537
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9037484211
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ പാരലല്‍ കോളേജ് അദ്ധ്യാപകന്‍