ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പൂയപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പൂയപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എം വിശ്വനാഥന്‍പിള്ളവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുന്നുംവാരം
മെമ്പറുടെ പേര് എം വിശ്വനാഥന്‍പിള്ള
വിലാസം അശ്വതി, കൊട്ടറ, മീയ്യണ്ണൂര്‍-691537
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9567497347
വയസ്സ് 60
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ പാരലല്‍ കോളേജ് അദ്ധ്യാപകന്‍