തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - കരവാളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 വാഴവിള എ.ചെല്ലപ്പന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
2 നരിക്കല്‍ ലക്ഷ്മി ജി എസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
3 മാത്ര എ. ഗോപി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
4 അടുക്കളമൂല നൈസില്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
5 വട്ടമണ്‍ ലതിക മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
6 നിരപ്പത്ത് ലതികമ്മ ആര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
7 പൊയ്കമുക്ക് ബിന്ദു ആര്‍ മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
8 നീലമ്മാള്‍ കെ. യോഹന്നാന്‍ കുട്ടി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
9 കുരിയിലുംമുകള്‍ ബിന്ദു എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
10 കരവാളൂര്‍ ടൌണ്‍ കെ.എസ് രാജന്‍പിള്ള മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
11 കുണ്ടുമണ്‍ ലിസ്സി ഷിബു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
12 നെടുമല അഡ്വ. ജിഷ മുരളി പ്രസിഡന്റ് ഐ.എന്‍.സി വനിത
13 അയണിക്കോട് ജോസഫ് മാത്യു മെമ്പര്‍ കെ.സി (എം)പി.ജെ.ജെ ജനറല്‍
14 വെഞ്ചേമ്പ് പ്രദീപ് എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
15 ചേറ്റുകുഴി മുഹമ്മദ് അന്‍സാരി യു വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
16 തേവിയോട് പി. പ്രകാശ് കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍