ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കരവാളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കരവാളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

നൈസില്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അടുക്കളമൂല
മെമ്പറുടെ പേര് നൈസില്‍
വിലാസം സുമ മന്ദിരം, അടുക്കളമൂല, മാത്ര-691333
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8593054184
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍