ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കരവാളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കരവാളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ലതികമ്മ ആര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നിരപ്പത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് ലതികമ്മ ആര്‍
വിലാസം ലതിക വിലാസം, മാത്ര, മാത്ര-691333
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9745061725
വയസ്സ് 56
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍