ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കരവാളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കരവാളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ. യോഹന്നാന്‍ കുട്ടിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നീലമ്മാള്‍
മെമ്പറുടെ പേര് കെ. യോഹന്നാന്‍ കുട്ടി
വിലാസം ചൂലാറ്റ് വീട്, കരവാളൂര്‍, കരവാളൂര്‍-691333
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9947027415
വയസ്സ് 68
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിഭാര്യന്‍
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍