ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കരവാളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കരവാളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ലക്ഷ്മി ജി എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നരിക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ലക്ഷ്മി ജി എസ്
വിലാസം ശരത്ത് ഭവന്‍, വട്ടമണ്‍, -691333
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9746464244
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍