ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കരവാളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കരവാളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അഡ്വ. ജിഷ മുരളിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നെടുമല
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ. ജിഷ മുരളി
വിലാസം പ്ലാവിള വീട്, മാത്ര, മാത്ര-691333
ഫോൺ 9496210161
മൊബൈല്‍ 9526469077
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍