ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കരവാളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കരവാളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പി. പ്രകാശ് കുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തേവിയോട്
മെമ്പറുടെ പേര് പി. പ്രകാശ് കുമാര്‍
വിലാസം കൊച്ചു വീട്, വെഞ്ചേമ്പ്, വെഞ്ചേമ്പ്-691333
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9747023182
വയസ്സ് 56
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍