തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - പാലമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 മുതുകാട്ടുകര പി.പി കോശി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
2 പി.എച്ച്.സി ബി രാജലക്ഷ്മി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
3 കാവുംപാട് ബി അനില്‍കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
4 മറ്റപ്പള്ളി കെ അജയ്ഘോഷ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
5 ഉളവുക്കാട് ബി വിനോദ് കുമാര്‍ പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
6 കുടശ്ശനാട് ജസ്റ്റിന്‍ ജേക്കബ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
7 പുലിക്കുന്ന് ആര്‍ ശശി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
8 കഞ്ചുകോട് മിനി രാജു മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
9 ആദിക്കാട്ടുകുളങ്ങര വടക്ക് നദീറാ നൌഷാദ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
10 ആദിക്കാട്ടുകുളങ്ങര ടൌണ്‍ അഡ്വ.എം ബൈജു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
11 ആദിക്കാട്ടുകുളങ്ങര തെക്ക് ഐഷാബീവി എം മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
12 മാമ്മൂട് ആശ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
13 പയ്യനല്ലൂര്‍ രതി ആര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
14 പള്ളിക്കല്‍ സുമി ഉദയന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
15 മുകളുവിള അക്ഷിത ജെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
16 പണയില്‍ എല്‍ വത്സല മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
17 ഫാക്ടറി ദീപാ പ്രസന്നന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
18 എരുമക്കുഴി കെ ബിജു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
19 നൂറനാട് ടൌണ്‍ വേണു കാവേരി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍