ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പാലമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാലമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പി.പി കോശിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുതുകാട്ടുകര
മെമ്പറുടെ പേര് പി.പി കോശി
വിലാസം പൊന്‍വാണിഭം ശോശാമാന്‍ഷന്‍, മുതുകാട്ടുുകര, പണയില്‍ പി.ഒ-690504
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9400234884
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്സ്.എസ്സ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ പൊതുപ്രവര്‍ത്തകന്‍