ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പാലമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാലമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

നദീറാ നൌഷാദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആദിക്കാട്ടുകുളങ്ങര വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് നദീറാ നൌഷാദ്
വിലാസം മീനത്തേതില്‍ വീട്, ആദിക്കാട്ടുുകുളങ്ങര, ആദിക്കാട്ടുുകുളങ്ങര-690504
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9400912382
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രിഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ പൊതുപ്രവര്‍ത്തക