ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പാലമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാലമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജസ്റ്റിന്‍ ജേക്കബ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുടശ്ശനാട്
മെമ്പറുടെ പേര് ജസ്റ്റിന്‍ ജേക്കബ്
വിലാസം കണ്ടത്തില്‍ ഹൌസ്, കുടശ്ശനാട്, കുടശ്ശനാട് .പി.ഒ-689512
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9744847972
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രിഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ വ്യാപാരം