ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പാലമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാലമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അഡ്വ.എം ബൈജുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആദിക്കാട്ടുകുളങ്ങര ടൌണ്‍
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ.എം ബൈജു
വിലാസം വള്ളിവിളയില്‍, ആദിക്കാട്ടുുകുളങ്ങര, ആദിക്കാട്ടുുകുളങ്ങര-690504
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9946316517
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ.എല്‍.എല്‍.ബി
തൊഴില്‍ വക്കീല്‍