ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പാലമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാലമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മിനി രാജുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കഞ്ചുകോട്
മെമ്പറുടെ പേര് മിനി രാജു
വിലാസം നിജിന്‍വില്ല, കുടശ്ശനാട്, കുടശ്ശനാട്-689512
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9746868357
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്‍ടര്‍മെഡിയറ്റ് (+2)
തൊഴില്‍ ഗൃഹജോലി