തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - വള്ളികുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 ചൂനാട് രാജി ആര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
2 ഇലിപ്പക്കുളം ഉഷാ പുഷ്കരന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
3 വള്ളികുന്നം ബിജി പ്രസാദ് പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
4 പുത്തന്‍ചന്ത വിജയലക്ഷ്മി.എ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
5 പടയണിവെട്ടം ജെ.രവീന്ദ്രനാഥ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
6 പരിയാരത്ത്കുളങ്ങര ശങ്കരന്‍കുട്ടി നായര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
7 മലമേല്‍ചന്ത ബി.രാജലക്ഷ്മി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
8 കടുവിനാല്‍ ഡി.രോഹിണി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
9 കാഞ്ഞിരത്തിന്‍മൂട് പി.കോമളന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
10 താളിരാടി അര്‍ച്ചന പ്രകാശ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
11 കൊണ്ടോടിമുകള്‍ തൃദീപ് കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
12 കാമ്പിശേരി ഇന്ദുകൃഷ്ണന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ വനിത
13 തെക്കേമുറി മിനിപ്രഭാകരന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
14 കന്നിമേല്‍ റൈഹാനത്ത് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
15 വാളാച്ചാല്‍ എന്‍.മോഹന്‍കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
16 കടുവുംങ്കല്‍ വിജയന്‍പിളള മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
17 കാരാഴ്മ കെ.ഗോപി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
18 വട്ടയ്ക്കാട് ജി.രാജീവ്കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍