ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വള്ളികുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വള്ളികുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബി.രാജലക്ഷ്മിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മലമേല്‍ചന്ത
മെമ്പറുടെ പേര് ബി.രാജലക്ഷ്മി
വിലാസം നെല്ലുംവിളയില്‍, വളളികുന്നം, കടുവിനാല്‍-690501
ഫോൺ 04792370975
മൊബൈല്‍ 9562855316
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം ഹിന്ദി വിദ്വാന്‍
തൊഴില്‍ സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തനം